Skategoryzowany | Artykuły

Tags : , , ,

Helios zabezpieczy USA

Opublikowano 02 września 2011

Nielegalna imigracja i przemyt z Meksyku to poważny problem dla USA. Po zamachach z 11 września 2001 r. nasiliły się naciski na uszczelnienie granicy.
Amerykanie wykorzystują różne urządzenia do monitorowania granic, m.in. wykrywające ruch, termowizyjne, wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Niestety wciąż ok 1 mln imigrantów rocznie dostaje się nielegalnie na terytorium USA, a efektywnie chronione jest jedynie 30% granic, głównie w pobliżu dużych miast.
Uniwersytet Arizony, na zlecenie rządu USA, testuje nowy system monitorowania o nazwie Helios. Został on wyprodukowany przez brytyjską firmę FOtech Solutions, a jego budowa jest bardzo prosta – zakopany ok. 45 cm pod ziemią specjalny światłowód jednomodowy pełni rolę czujnika, natomiast do jednego z końców podłączony jest analizator.
Prostota systemu Helios – jedynie kabel światłowodowy i analizator
(źródło: www.engr.arizona.edu)
Światłowód jako czujnik może być rozciągnięty na dystansie do 50 km, w 2011 r. planowane jest powiększenie tej odległości do 125 km.
Fala dźwiękowa wytworzona przez poruszający się obiekt trafia do światłowodu i powoduje zniekształcenie przebiegającej w nim wiązki świetlnej, które jest odczytywane przez analizator.
Analiza zniekształcenia pozwala określić przez co zostało ono wytworzone, a także, z dokładnością do ok. 1 m, gdzie ono powstało.
Wykres pokazujący obraz z analizatora dla osoby idącej (niższa czerwona linia)
oraz biegnącej (wyższa czerwona linia). Balony symbolizują zarejestrowane zdarzenia.
(źródło: www.engr.arizona.edu)
System został przebadany pod kątem rozróżniania poruszającego się małego zwierzęcia, konia, pojazdu, pojedynczego człowieka lub grupy ludzi w trudnych warunkach pustynnych (słabe przenoszenie fali dźwiękowej w piasku). Testy wypadły pozytywnie.
Pierwsze testy systemu Helios na granicy amerykańskiej, przeprowadzone w okresie od sierpnia do listopada bieżącego roku, są bardzo obiecujące. Prostota i duże możliwości systemu sprzyjają jego rozwojowi. Nieoficjalne wyliczenia oceniają, że koszt systemu dla USA będzie stanowił ok. 10 – 20% kosztów budowy ogrodzeń wycenionych na 2 mln $ za milę.Wdrożenie tego systemu w USA doprowadzi do silnego rozwoju technologii zabezpieczeń liniowych dotyczących rurociągów, tuneli, linii kolejowych itd. Warto przypomnieć, że obecnie nie ma zadowalających sposobów na ochronę tych obiektów. Innym zastosowaniem może być lokalizowanie wstrząsów w kopalniach, a także w położenia górników w przypadku zawalenia chodników. System Helios sprawdza się również przy lokalizowaniu podkopów, co jest istotne przy ochronie granic, a także więzień.

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.