Skategoryzowany | Wideo konwertery

Instalacja CCTV – wideo konwertery Ultimode

Opublikowano 15 maja 2014

Instalator przyjął zlecenie wykonania instalacji monitoringu wizyjnego dużego obiektu, składającego się z 2 budynków głównych i pomieszczeń ochrony. Rozmieszczenie kamer zaplanowane zostało tak, aby obserwowane były kluczowe miejsca na terenie obiektu oraz całe ogrodzenie. Na słupach rozmieszczono kamery PTZ.

Wykorzystano 16 kamer analogowych, w tym 6 kamer szybkoobrotowych. Ze względu na dużą odległość między monitorowanymi punktami a pomieszczeniem ochrony, zdecydowano się na wykorzystanie wideo konwerterów ULTIMODE i połączenia światłowodowego. Takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi odporność systemu na wyładowania atmosferyczne, różnice potencjałów zerowania, a przede wszystkim zapewnia wymagany poziom sygnału wizji i sterowania kamer obrotowych.

c090
Schemat powstałej sieci monitoringu – 2 skupienia sygnałów przesyłanych po miedzi,
następnie transmitowanych światłowodem

Do obu budynków poprowadzono jednomodowe, zewnętrzne kable światłowodowe zawierające 8 włókien. Kable z fabrycznie zarobionymi złączami wkopano w ziemię i poprowadzono po fasadach budynków. W budynku po lewej stronie do media konwertera podłączono pierwszą grupę kamer, natomiast w budynku po prawej stronie – drugą. Część kamer monitorująca obszary nieopodal pomieszczeń ochrony podłączona została bezpośrednio do pomieszczeń ochrony przy pomocy miedzianych kabli koncentrycznych.
Wideo konwertery pozwalają na transmisję wideo i RS jednym włóknem światłowodowym. Włókna niewykorzystane przy instalacji CCTV zostały wykorzystane na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.