Skategoryzowany | Building System

Światłowody w instalacjach TV – cześć II

Opublikowano 28 lipca 2016

 

Zalety światłowodowego systemu transmisji sygnałów RTV/SAT Terra

d424
Idea instalacji zakłada przesył sygnału magistralą światłowodową od nadajnika optycznego do odbiornika lub grupy odbiorników (podział sygnału za pomocą splitterów optycznych), a następnie po jego konwersji – dystrybucję sygnału za pomocą multiswitchy oraz przewodów koncentrycznych do gniazd końcowych RTV/SAT.

  • doskonała jakość sygnału dzięki zastosowaniu w nadajniku osobnych laserów dla transmisji telewizji satelitarnej (długość fali 1310 nm) i naziemnej (1550 nm). Konkurencyjne systemy, bazujące na transmisji optycznej w obrębie jednej długości fali, cechuje wyraźne pogorszenie parametrów jakościowych sygnału przy konwersji miedź – światłowód – miedź. W przypadku, gdy sygnał wejściowy (z anten) jest nienajlepszej jakości – np. w związku z kiepską lokalizacją punktu odbioru, konwersja taka powodować może duże problemy z uzyskaniem stabilnej transmisji.
  • wykorzystanie złącz FC/APC – złącza typu APC (ang. Angled Physical Contact) gwarantują zmniejszenie wpływu niekorzystnego zjawiska reflektancji na wszystkich połączeniach. Zjawisko to polegające na powrocie sygnału odbitego na złączu do nadajnika i zakłócającego transmisję może być szczególnie odczuwalne w tego typu systemach ze względu na niewielkie jak na instalacje światłowodowe odległości dzielące nadajnik od odbiorników.
  • zastosowanie tradycyjnych konwerterów typu quatro – z punktu widzenia instalatora jest to jedna z największych zalet systemu Terra. Oznacza to bowiem, że antenę satelitarną ustawić można wykorzystując tradycyjny miernik satelitarny. Konkurencyjne systemy wykorzystują konwertery LNB z wyjściem optycznym lub 50 Omowym złączem typu N. W obu przypadkach praktyka instalatorska polega na ustawianiu anteny na zwykłym konwerterze typu single, a następnie zamianie konwertera na dedykowany. Pomijając większy nakład pracy, zmiany tego typu zawsze wiążą się z ryzykiem przesunięcia czaszy lub innego ustawienia dedykowanego konwertera. Zastosowanie konwertera quatro może okazać się zbawienne również w przypadku wystąpienia awarii w sieci. W tej sytuacji instalator ma możliwość zweryfikowania problemów już przy samej czaszy. W przypadku innych systemów możliwość pomiaru standardowym miernikiem pojawia się dopiero na wyjściu odbiornika optycznego. Oznacza to, że sygnał mierzony jest za czaszą, konwerterem (50 Ohm), nadajnikiem optycznym, kablem światłowodowym oraz wspomnianym odbiornikiem. Fakt braku sygnału w tym miejscu oznaczać może problem z każdym z tych elementów.
  • stabilność systemu dzięki funkcji AGC w nadajniku optycznym oraz funkcji OLC w odbiorniku optycznym.
  • odlewana obudowa urządzeń gwarantująca wysoką skuteczność ekranowania i eliminująca wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
  • 21 dB budżetu mocy optycznej – oznacza to, że sygnał z nadajnika optycznego może zostać podzielony za pomocą splitterów na kilkadziesiąt torów, co z kolei przekłada się na kilkadziesiąt odbiorników optycznych i podłączanych do nich multswitchy lub grup multiswitchy. W oparciu o system Terra budowąć więc można bardzo rozległe instalacje (obejmujące nawet kilkadziesiąt budynków) oraz realizować połączenia punkt – punkt sięgające nawet kilkudziesięciu kilometrów.

Elementy wchodzące w skład systemu Terra

 

Nadajnik optyczny OT501W

a9872
Umożliwia wprowadzenie do instalacji światłowodowej sygnału satelitarnego (z konwertera quatro) oraz sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia DAB oraz radia FM (wcześniej zastosować należy zwrotnicę antenową sumującą te sygnały). Wbudowany multiplekser WDM, pozwala na realizację transmisji na dwóch długościach fali: 1310 nm oraz 1550 nm. Dzięki temu transmitowany sygnał jest bardzo dobrej jakości. Każde z wejść wyposażone zostało w układ automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) zapewniający stabilność sygnału (kompensacja wahań poziomu sygnału związana ze zmianą warunków atmosferycznych – deszcz, duże zachmurzenie, itp.) na wejściu oraz w konsekwencji na wyjściu optycznym (stała głębokość modulacji).

Odbiornik optyczny OR501W

a9877
Umożliwia zamianę sygnału optycznego pochodzącego z nadajnika OT501W na sygnał elektryczny. Na wyjściu dostępne są zsumowane sygnały radia i telewizji (wyjście Terr TV) oraz sygnał satelitarny – 4 pary polaryzacja pasmo – tak, jak dla konwertera quatro. Stąd odbiorniki takie nazywane są często „wirtualnymi konwerterami”. Sygnały te wprowadzić należy na multiswitch o odpowiedniej liczbie wyjść, a następnie już za pomocą przewodu koncentrycznego doprowadzić do gniazd abonenckich. Oczywiście, za odbiornikiem możliwe jest budowanie bardziej złożonych, wielomultiswitchowych systemów.

 

Światłowody w instalacjach TV – cześć III →

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.