Skategoryzowany | Building System

Światłowody w instalacjach TV – cześć III

Opublikowano 08 sierpnia 2016

Okablowanie światłowodowe

Wymienione wyżej urządzenia systemu Terra wykorzystują do transmisji światłowód jednomodowy. To, który konkretnie model kabla zostanie wybrany zależy od projektanta lub wykonawcy instalacji. Warto nadmienić, że pomimo tego, iż do transmisji wykorzystywane jest tylko jedno włókno, warto rozważyć ułożenie na wszystkich trasach kablowych kabli co najmniej 2 – 4 włóknowych. Zapas taki może zostać wykorzystany w przyszłości do transmisji innych sygnałów. W przypadku ulokowania nadajnika optycznego na zewnątrz budynku (w hermetycznej szafie, w okolicy anten), do jego podłączenia wykorzystać należy kabel uniwersalny, odporny na promieniowanie UV i wypełniony żelem. Pomimo tego, iż kabel taki pokrywa powłoka LS0H, dzięki czemu może być on instalowany wewnątrz budynków, zamiana kabla na tradycyjny kabel wewnętrzny zaraz po wejściu do budynku może okazać się dobrym pomysłem ze względu na brak żelu i łatwiejszą eksploatację sieci.

Przejście z kabla uniwersalnego L76004 (obecnie kolor czarny) na kabel wewnętrzny L7102 z wykorzystaniem puszki L5408.

 

Połączenia i spawanie

Urządzenia optyczne Terra wyposażono w porty typu FC/APC. Do zakończeń kabli użyć więc należy pigtaili tego typu. Oczywiście wpinanie bezpośrednio do urządzenia kabla instalacyjnego nie jest dobrą praktyką. Zakończenie torów optycznych wykonywać należy tak, aby późniejsze odłączanie i podłączenie urządzeń (np. w razie serwisu) odbywało się bez ingerencji w okablowanie szkieletowe. Przewód transmisyjny zakończyć więc należy pigtailem w dowolnej, nawet najmniejszej puszce i wpiąć na adapter. Następnie do podłączenia urządzeń wykorzystać należy odpowiedni patchcord, który od strony urządzenia zakończony być musi wtykiem FC/APC, natomiast od drugiej, dowolnym wtykiem pasującym do adaptera.

Nadajnik optyczny A9872 połączony jest patchcordem FC/APC – FC/ APC L3244 z umieszczonym w puszcze Ultimode L5302 adapterem FC – SC. Kabel instalacyjny Ultimode L7102 zakończony pigtailem SC/APC L35522. Takie podejście zapewnia bezpieczeństwo okablowania strukturalnego w momencie odłączania / podłączania nadajnika lub innych urządzeń.

 

Spawanie za pomocą spawarki światłowodowej jest najlepszą metodą łączenia włókien światłowodowych. W prezentowanych przypadkach wykorzystano spawarkę EasySplicer L5810. W tego typu instalacjach, ze względu na duży budżet mocy optycznej dopuszczalne jest również stosowanie spawów mechanicznych, takich jak Ultimode L5550. Zaleca się to jednak robić wyłącznie w sytuacji, gdy wykonany podział sygnału zapewnia jeszcze pewien margines bezpieczeństwa w odniesieniu do poziomu sygnału na odbiornikach. W sytuacji, gdy instalacja zawierać ma duża liczbę splitterów, a budżet mocy realizowany jest „na styk” zdecydowanie pewniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie spawarki światłowodowej.

 

Splittery i tłumiki optyczne – budżet mocy

W sytuacji, w której sygnał z nadajnika ma zostać podzielony na kilka torów optycznych – na przykład w celu doprowadzenia go do kilku klatek w budynku, konieczne jest zastosowanie splitterów optycznych. Wówczas każdy z torów zakończyć można odbiornikiem optycznym, a następnie realizować typową instalację multiswitchową.

Ilość i rodzaj splitterów możliwych do wykorzystania determinuje budżet mocy optycznej. W przypadku systemu Terra wynosi on 21 dB i wynika z mocy nadajnika wynoszącej 6 dBm oraz minimalnej czułości odbiornika wynoszącej -15 dBm. W instalacji stosować można dowolne, jednomodowe splittery optyczne. Poniższa tabela zawiera informację na temat tłumienia poszczególnych splitterów Ultimode.

Kod L36041 L36081 L36161 L36321
Nazwa SO-4-7A SO-8-7A SO-16-7A SO-32-7A
Liczba wyjść 4 8 16 32
Tłumienie 6,7 dB 10,2 dB 13,0 dB 16,4 dB

 

Oczywiście dopuszczalne jest kaskadowanie splitterów.

Przykład montażu splittera optycznego 1/4 L36041 w puszce abonenckiej ULTIMODE TB-08B L5408. Ze względu na możliwość kaskadowego ułożenia adapterów, puszka ta sprawdzi się również w przypadku zastosowania większych splitterów sygnału.

Dokonując analizy budżetu mocy optycznej, poza splitterami wziąć należy pod uwagę inne źródła tłumienia:

  • kabel światłowodowy – 0,4 dB/km
  • spoina – 0,1 dB
  • spaw mechaniczny – 1 dB
  • złącze (pigtail zakończony na gnieździe lub adapterze) – 0,15 dB
  • patchcord – 0,25 dB

Dodatkowo, uwzględnić należy margines bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 1,5 dB.

Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRA

W powyższym przypadku suma tłumienia w pojedynczym torze optycznym wyniesie: 2 x 0,25 dB (patchcordy) + 4 x 0,15 dB (pigtaile) + 4 x 0,1 dB (spawy) + 6,7 dB (splitter) + 0,4 x 0,4 dB (400 m przewodu) = 8,36 dB.

Uwzględniając 1,5 dB marginesu otrzymujemy minimalny budżet mocy, jaki oferować musza urządzenia aktywne i wynoszący 9,86 dB. Światłowodowe elementy systemu Terra zapewniają budżet wynoszący 21 dB. Z powodzeniem spełnią więc swoje zadanie w tym przypadku.

Niezwykle istotną kwestią jest, aby przy planowaniu tego typu instalacji wziąć również pod uwagę, czy moc sygnału optycznego na odbiorniku nie będzie przekraczała jego możliwości. Czułość odbiornika A9877 wynosi 0…-15 dB i oznacza, że minimalna moc sygnału wykrywana przez odbiornik wynieść może -15 dBm, natomiast maksymalna, akceptowalna moc to 0 dBm. Podanie na złącze sygnału większej mocy spowoduje problemy w działaniu instalacji.

Rozważając powyższy przykład, w którym tłumienie toru optycznego wyniesie w sumie około 8,36 dB i biorąc pod uwagę, że moc sygnału generowanego przez nadajnik A9872 wynosi 6 dBm, poziom sygnału na odbiorniku wyniesie -2,36 dB. Ponieważ wartość ta znacznie odbiega od dopuszczalnego 0 dBm, instalacja działać będzie poprawnie. W przypadku, gdy tłumienie toru optycznego wynosi mniej niż 6 dB, konieczne jest zastosowanie tłumików optycznych, tak aby oczekiwana na odbiorniku moc sygnału zawierała się w zakresie -15…0 dBm. Tłumik instalować należy przy odbiorniku.

Dobór sprzętu dla konkretnego przypadku

Poniższy przykład zakłada realizację instalacji multiswitchowej z magistralą światłowodową w budynku wielorodzinnym składającym się z 3 klatek. 2 piony liczą po 13 kondygnacji, pion ostatni liczy 4 kondygnacje. Na każdym z pięter znajdują się 4 mieszkania, do których doprowadzić należy po jednym kablu sygnałowym RTV/SAT.

Schemat budynku, dla którego dobrać należy sprzęt

Antena satelitarna IDLB-STCF 120 cm INVERTO [jasna] Konwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0.2dB Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRA Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-544S FC/APC-FC/APC, simplex G.652D 1m - wyprzedaż Kabel światłowodowy wewnętrzny ULTIMODE ILB-2SM-A z ograniczonym promieniem gięcia (2 włókna G.657A1) Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H (wewnętrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osłonę kabla) Puszka abonencka ULTIMODE TB-08B (IP65, max 12 spawów, 8 adapterów typu SC simplex, uszczelnienie, 3 dławiki, tacka z miejscem n Patchcord jednomodowy PC-522S2 SC/APC-SC/APC, simplex G.657.A2 1,5m Puszka abonencka ULTIMODE TB-08B (IP65, max 12 spawów, 8 adapterów typu SC simplex, uszczelnienie, 3 dławiki, tacka z miejscem n Multiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Rozgałęźnik TV/SAT SD-504 Terra klasa A Multiswitch MV-524 Terra klasa A, 5-wejściowy 24-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF Multiswitch MV-516 Terra klasa A, 5-wejściowy 16-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF Splitter optyczny ULTIMODE SO-4-7A 1:4, G.657A, SC/APC

 

Schemat instalacji z uwzględnieniem wszystkich elementów

Zaplanowano montaż zestawu antenowego nad pierwszym, wysokim pionem, poprowadzenie światłowodu od nadajnika optycznego zlokalizowanego w pobliżu anten do pomieszczenia teletechnicznego na poziomie garażu podziemnego. W pomieszczeniu tym przewidziano montaż puszki światłowodowej wyposażonej w splitter optyczny odpowiedzialny za podział toru optycznego na 3 klatki.

Z pomieszczenia teletechnicznego do skrzynek RTV w poszczególnych klatkach przewidziano ułożenie 2-włóknowego kabla światłowodowego Ultimode L7102. Wszystkie trzy tory zakończono odbiornikami optycznymi Terra A9877. Zakończenia wszystkich kabli światłowodowych realizowane są w puszkach abonenckich zabezpieczających spaw oraz pigtail. Urządzenia aktywne podłączane są do adaptera w puszcze, a nie bezpośrednio do kabla sygnałowego. Gwarantuje to brak ryzyka uszkodzenia kabla w trakcie eksploatacji sieci. Zastosowanie splittera eliminuje konieczność stosowania tłumików optycznych przy odbiornikach.

Za odbiornikami optycznymi przewidziano montaż zestawów multiswitchy o odpowiedniej dla danej klatki liczbie wyjść. Dla klatek numer 1 oraz 2 będą to multiswitche MV-524 R70724 oraz MV-532 R70732, natomiast w klatce 3 będzie to jeden multiswitch MV-516 R70716. Dodatkowo w klatkach w miejscu montażu dwóch multswitchy zainstalować należy rozgałęźniki SD-504 R70515. Od multiswitchy go gniazd końcowych poprowadzić należy przewód koncentryczny, np. Triset-113 E1015.

Zestawienie sprzętowe dla opisywanej instalacji:

Nazwa Kod Ilość Uwagi
Antena satelitarna IDLB-STCF 120 cm INVERTO A9648 1 Wprowadzenie sygnału SAT do instalacji
Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit A2670 1 Wprowadzenie sygnału DVB-T do instalacji
Konwerter satelitarny Quatro Inverto Black Ultra A98266 1 Wprowadzenie sygnału SAT do instalacji
Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany E1017 - Do podłączenia anten do nadajnika optycznego
Kabel światłowodowy ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 - Do połączeń światłowodowych
Pigtail jednomodowy PG-52S2 1xSC/APC L35522 8 Do zakończeń włókien w kablu światłowodowym
Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H L5302 8 Do zabezpieczenia spawów oraz pigtaili
Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-544S FC/APC – FC/APC L3244 4 Do podłączenia urządzeń aktywnych do toru optycznego
Nadajnik optyczny OT501W Terra A9872 1 Konwersja sygnału miedź – światłowód
Odbiornik optyczny OR501W Terra A9877 3 Konwersja sygnału światłowód – miedź
Splitter optyczny ULTIMODE SO-4-7A L36041 1 Podział toru optycznego na
3 klatki
Puszka abonencka ULTIMODE TB-08B L5408 1 Puszka naścienna do montażu splittera optycznego
Rozgałęźnik SD-504 Terra R70515 2 Podział magistrali multiswitchowej
Multiswitch MV-532 Terra R70732 2 Doprowadzenie sygnału RTV/SAT do gniazd końcowych
Multiswitch MV-524 Terra R70724 2 Doprowadzenie sygnału RTV/SAT do gniazd końcowych
Multiswitch MV-516 Terra R70716 1 Doprowadzenie sygnału RTV/SAT do gniazd końcowych
Przewód koncentryczny TRISET-113 PVC E1015 - Do podłączenia gniazd końcowych do multiswitchy
Złącze kompresyjne F 113 MASTER E80342 129 Do realizacji zakończeń kabli na multiswitchach oraz nadajniku optycznym
Gniazdo końcowe RTV/SAT Signal R694100 120 Zakończenie toru TV w mieszkaniu

 

← Światłowody w instalacjach TV – część II

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.