Skategoryzowany | Kable

Okna transmisji w instalacjach światłowodowych

Opublikowano 21 września 2016

Transmisja danych w światłowodzie odbywa się w oknie (oknach) transmisyjnym, wybranym z trzech (a w systemach zaawansowanych czterech lub pięciu) pasm.

Zostały one wyznaczone w sposób nieprzypadkowy. Przy ich wyborze uwzględniono charakterystykę tłumienia sygnału w tym medium transmisyjnym.

Wyróżnić można trzy główne źródła tłumienia sygnału przesyłanego w światłowodzie:

  • straty falowodowe – wynikają z niejednorodnej budowy światłowodu, związanej z niedoskonałościami procesu produkcji. Mowa tu głównie o geometrii rdzenia oraz niejednorodności współczynnika refrakcji w rdzeniu oraz płaszczu.
  • absorpcja – pochłanianie energii przez cząstki światłowodu – zależna jest od sposobu domieszkowania rdzenia w procesie produkcji; problem stanowią głównie: chrom, miedź, żelazo, a zwłaszcza jony OH- wytrącające się w rdzeniu na skutek działania wilgoci.
  • rozproszenie Raileygha – polega na rozproszeniu impulsu światła we wszystkich kierunkach, powstałym na skutek napotkania niejednorodności współczynnika załamania światła w rdzeniu.

 

d165

O rozłożeniu okien w transmisji światłowodowej zadecydowało tłumienie
wynikające ze strat falowodowych, absorpcji i rozproszenia Raileygha

 
Poszczególne okna wykorzystywane są przy różnych technikach transmisji, np. technika zwielokrotnienia falowego DWDM wykorzystuje głównie trzecie oraz czwarte okno. Dodać należy, że dzięki postępowi technologicznemu w procesie produkcji światłowodów udało się zredukować wpływ jonów OH- na transmisję w okolicach długości fali 1400 nm (włókna G.652D). To z kolei doprowadziło do wyznaczenia kolejnego, piątego okna transmisyjnego.

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.