Skategoryzowany | Pomiary

Tags : , ,

Pomiary torów optycznych metodą transmisyjną

Opublikowano 26 października 2016

Pomiar tłumienia toru optycznego metodą transmisyjną jest podstawową metodą weryfikacji poprawności jego wykonania. Wykorzystując miernik oraz źródło światła o stałej mocy, instalator jest w stanie określić całkowite tłumienie przewodu oraz złączy. W przypadku tłumienia wyższego niż oczekiwane, nie będzie niestety możliwe określenie dokładnej przyczyny takiego stanu rzeczy (zły spaw, zagięcie przewodu, wada fabryczna przewodu, złe złącza itp). Do tak dokładnej analizy toru optycznego stosuje się reflektometr.

Wykonując pomiary metodą transmisyjną należy pamiętać o wyborze odpowiedniej dla danej instalacji długości fali – w zależności od okna transmisyjnego, w jakim docelowo będzie pracował system lub w zależności od norm, czy standardów, wedle których mamy postępować. W przypadku, gdy nie obejmują nas żadne zalecenia, najlepiej wykonać jest pomiary dla wszystkich długości fali charakterystycznych dla danego typu włókna, tj. dla włókien wielomodowych: 850 nm oraz 1300 nm, a dla włókien jednomodowych: 1310 nm, 1550 nm, 1625 nm.

Jeśli tor optyczny zawiera również przełącznice na obu jego końcach, należy pamiętać o prawidłowym skalibrowaniu układu pomiarowego. Wykorzystać należy do tego dwa patchcordy światłowodowe (ze złączami odpowiadającymi gniazdu w mierniku / źródle światła oraz przełącznicy) oraz adapter światłowodowy (tzw. łącznik centrujący).

c444

Kalibracja układu pomiarowego dla metody transmisyjnej

c445

Pomiar toru optycznego metodą transmisyjną

 

W tym przypadku tłumienie toru wyniosło 6,5 dB (moc -16,5 dBm w stosunku do -10 dBm z kalibracji). Większość mierników pozwala na zapisanie wartości po kalibracji, jako punktu odniesienia. Wówczas przy pomiarze mocy na ekranie miernika widoczna będzie wartość wynikająca wyłączenie z tłumienia toru optycznego, tj. -6,5 dBm.

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.