Archiwum tagów | "FTTH"

Światłowodowe złącza mechaniczne Ultimode

Tags: , , ,


Przewód płaski Ultimode L7102 jest jednym z najbardziej popularnych kabli FTTH na rynku. Jest on wykorzystywany w instalacjach budynkowych ze względu na niską cenę, dużą odporność mechaniczną oraz włókna jednomodowe w standardzie G.657A1 o zmniejszonym promieniu gięcia.

 d450
Szybkozłącze ULTIMODE L5711 na kablu Ultimode L7102

l5711++

Widok szybkozłącza ULTIMODE FAST-05SC

Kabel zakańczać można standardowo za pomocą pigtaili spawanych mechanicznie (np. ULTIMODE L5550) lub termicznie (spawarka EasySplicer L5810), albo za pomocą złączy mechanicznych ULTIMODE L5711 oraz L5712. Stosowanie tych ostatnich możliwe jest dzięki niewielkim wymiarom kabla, idealnie pasującym do wymiarów złączy. Połączenie tego typu jest tanie i sprawdzi się znakomicie w instalacjach LAN oraz CCTV bazujących na światłowodach. Może być również rozwiązaniem doraźnym w instalacjach FTTH – do momentu wykonania profesjonalnego spawania za pomocą spawarki łukowej.

Kabel płaski w instalacjach budynkowych.

Tags: , ,


Realizacja instalacji FTTH na bazie światłowodowych kabli abonenckich układanych w topologii gwiazdy, to obecnie najpopularniejszy sposób okablowania budynków wielorodzinnych.

Do największych zalet tego rozwiązania zaliczyć można: względnie niski koszt oraz prostotę realizacji. Niski koszt to konsekwencja:

 • zastosowania tanich kabli abonenckich – najpopularniejsze kable Ultimode L7102 są blisko dwukrotnie tańsze od dobrej jakości skrętki komputerowej kategorii 5,
 • braku konieczności wykonywania dodatkowych czynności instalacyjnych takich, jak:
 • dodatkowe spawanie w przełącznicach piętrowych (kable breakout), wycinanie okien, zaciąganie włókien, montaż osłon (kabel łatwego dostępu).

Do minusów tego rozwiązania zaliczyć można z pewnością potencjalne problemy przy realizacji przełącznic w pomieszczeniu teletechnicznym – zwłaszcza w przypadku dużej liczby kabli. Mowa tu o ich odpowiednim upięciu i wprowadzeniu do przełącznicy tak, aby wszystkie włókna były odpowiednio zabezpieczone. W skrajnych przypadkach należy zastosować większą liczbę przełącznic, niż wynikałoby to wprost z liczby koniecznych do zakończenia włókien.

d372

 

Kabel ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 jest najczęściej wybieranym kablem dla tego typu sieci. Jego płaska konstrukcja oraz dodatkowe wzmocnienia z prętów aramidowych powodują, że jest on kablem niezwykle wytrzymałym i odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto jednomodowe włókna w standardzie G.657.A posiadają zmniejszony promień gięcia, dzięki czemu prowadzenie kabli jest znacznie prostsze, a parametry transmisyjne zostaną zachowane nawet w przypadku łuków o małym promieniu (minimalny promień gięcia włókien wynosi 7,5 mm).

FTTH – kabel uniwersalny a kabel wewnętrzny

Tags:


W przypadku doprowadzania okablowania światłowodowego do budynku najczęściej wykorzystywany jest kabel uniwersalny odporny na promieniowanie UV i wypełniony żelem.

Pomimo tego, iż kabel taki pokrywa powłoka LS0H, dzięki czemu może być on instalowany również wewnątrz budynków, zamiana kabla na tradycyjny kabel wewnętrzny zaraz po wejściu do budynku może okazać się dobrym pomysłem ze względu na brak żelu i łatwiejszą eksploatację sieci.

Zmiana typu okablowania z uniwersalnego na wewnętrzny wiąże się zawsze w koniecznością instalacji puszki zabezpieczającej spawy (tutaj Ultimode L5408). Ten niewielki koszt wynikający z zakupu koniecznych akcesoriów oraz konieczności spawania zwrócić się może z nawiązką przy dalszej realizacji sieci w budynku. Mowa tu o m.in. o braku problemu z wyciekającym żelem, możliwość doboru kabla z włóknami G.657A2 o zmniejszonym promieniu gięcia i łatwiejszej instalacji.

Kabel płaski w instalacjach budynkowych

Tags: , , , ,


Realizacja instalacji FTTH na bazie światłowodowych kabli abonenckich układanych w topologii gwiazdy, to obecnie najpopularniejszy sposób okablowania budynków wielorodzinnych.
Do największych zalet tego rozwiązania zaliczyć można: względnie niski koszt oraz prostotę realizacji. Niski koszt to konsekwencja:

  • zastosowania tanich kabli abonenckich – najpopularniejsze kable Ultimode L7102 są blisko dwukrotnie tańsze od dobrej jakości skrętki komputerowej kategorii 5,
  • braku konieczności wykonywania dodatkowych czynności instalacyjnych takich, jak:

dodatkowe spawanie w przełącznicach piętrowych (kable breakout), wycinanie okien, zaciąganie włókien, montaż osłon (kabel łatwego dostępu).

Do minusów tego rozwiązania zaliczyć można z pewnością potencjalne problemy przy realizacji przełącznic w pomieszczeniu teletechnicznym – zwłaszcza w przypadku dużej liczby kabli. Mowa tu o ich odpowiednim upięciu i wprowadzeniu do przełącznicy tak, aby wszystkie włókna były odpowiednio zabezpieczone. W skrajnych przypadkach należy zastosować większą liczbę przełącznic, niż wynikałoby to wprost z liczby koniecznych do zakończenia włókien.

d372
Światłowodowa instalacja FTTH w topologii gwiazdy

Kabel ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 jest najczęściej wybieranym kablem dla tego typu sieci. Jego płaska konstrukcja oraz dodatkowe wzmocnienia z prętów aramidowych powodują, że jest on kablem niezwykle wytrzymałym i odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto jednomodowe włókna w standardzie G.657.A posiadają zmniejszony promień gięcia, dzięki czemu prowadzenie kabli jest znacznie prostsze, a parametry transmisyjne zostaną zachowane nawet w przypadku łuków o małym promieniu (minimalny promień gięcia włókien wynosi 7,5 mm).

Instalacja światłowodowa w budynku zgodna z rozporządzeniem

Tags: , ,


W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r.

Nadrzędną ideą przyświecającą nowelizacji rozporządzenia była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak precyzyjnych wytycznych powodował szereg problemów takich, jak: ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu, ograniczony dostęp do usług telewizyjnych emitowanych drogą rozsiewczą w sposób naziemny oraz satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujące prawidłowo instalacje RTV.

Wobec powyższych problemów rozporządzenie przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.

W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in. obowiązek montażu instalacji światłowodowej, na którą składać ma się zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przełącznica światłowodowa oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa włókna światłowodowe. Dzięki popularyzacji instalacji FTTH (ang. Fiber-To-The-Home) możliwe będzie znaczne podniesienie jakości usług szerokopasmowych, w szczególności umożliwienie użytkownikom tego typu instalacji dostępu do usług znacznie szybszej transmisji danych, wideo, dźwięku itp. w wolnej od przepięć, bezpiecznej instalacji.

Jak okablować budynek – wybór okablowania oraz sprzętu instalacyjnego

Instalacja światłowodowa

Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu:

 • najważniejszym elementem instalacji w każdym budynku będzie pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowana ma być przełącznica światłowodowa, pole krosowe zapewniające zmienne połączenie abonent – wybrany provider oraz punkt przyłączenia wybranych usług multimedialmych
 • od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

 

tłumienność dla λ =1310..1625nm ≤ 0,4 dB/km
tłumienność dla λ =1550nm ≤ 0,25 dB/km
współczynnik dyspersji chromatycznej D ≤ 0,092 ps/nm2*km
nominalna średnica pola modu od 8,6 do 9,5 μm
długość fali odcięcia dla włókna ≤ 1260 nm
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm (1625nm) ≤ 0,1dB

 

 

 

Przewody spełniające wymienione wyżej parametry:

Kod L7812 L76004 L7504
Nazwa Ultimode-BS Ultimode-UNI Ultimode-IDC
Ilość włókien 12, 24 4, 8, 12 4
Zastosowanie idealny do budynków wielokondygnacyjnych wewnątrz /
na zewnątrz
wewnątrz

 

 • należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC

 

L3552 L5712 L4222
PG-52S ULTIMODE FAST-05SC/APC A-522S
pigtail (termiczne łączenie światłowodów) wtyk SC/APC (mechaniczne łączenie światłowodów) adapter połączeniowy do puszek, przełącznic, itd.

 

 • tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550nm
 • w ogólnodostępnych miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.