Archiwum tagów | "monitoring"

Światłowód w CCTV – jednomodowy czy wielomodowy?

Tags: ,


W przypadku, gdy okablowanie oraz sprzęt do transmisji dobierane są równolegle, należy zadbać o wzajemną kompatybilność tych elementów (tzn. okablowanie jednomodowe dla urządzeń jednomodowych i na odwrót). W przypadku, gdy połączenia na linii kamera – switch przekraczają 2 km, konieczne jest zastosowanie okablowania jednomodowego. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy w rozległym systemie monitoringu będzie przesyłany magistralą sygnał z kilkudziesięciu, czy kilkuset kamer IP. Przy tak szerokim paśmie, zastosowanie włókien jednomodowych będzie korzystniejszym rozwiązaniem ze względu na większy asortyment kabli jednomodowych (możliwość lepszego dopasowania kabla do instalacji i warunków środowiskowych), a także na większy zasięg.

Różnica w cenie urządzeń wielomodowych oraz jednomodowych, podawana często jako argument przemawiający za opcją stosowania tych pierwszych, jest już dziś pomijalnie mała (dla urządzeń do transmisji LAN/CCTV). Obecnie wszystkie argumenty przemawiają za wykonywaniem instalacji jednomodowych (większa przepustowość, większy dystans, niższa cena). Wyższy koszt kabli wielomodowych wynika z bardziej skomplikowanego procesu produkcji.

l76004

Kable uniwersalne z włóknami jednomodowymi są najpopularniejszym typem światłowodów
stosowanych w instalacjach CCTV. Na zdjęciu Ultimode UNI-4SM-A L76004.

Zalety wyboru kabli z włóknami jednomodowymi:

  • szersza oferta różnego rodzaju kabli na rynku,
  • możliwość przesłania sygnału na odległość kilkudziesięciu kilometrów za pomocą ogólnodostępnych urządzeń,
  • niższa cena kabli, wynikająca z mniej skomplikowanego procesu produkcji rdzenia włókna,
  • większe możliwości przepustowe w stosunku do włókien wielomodowych,
  • dostępność włókien o zmniejszonym promieniu gięcia – nawet 7,5 mm.

Wady wyboru kabli z włóknami jednomodowymi:

  • mnogość standardów włókien może powodować problemy przy spawaniu – należy zadbać o możliwie jednolity standard,
  • w wyjątkowych przypadkach i w zależności od urządzeń transmisyjnych może wystąpić konieczność zastosowania tłumików światłowodowych przy mniejszych dystansach – nie jest to jednak argument uniwersalny – należy zapoznać się z kartą katalogową urządzeń, szczególnie jeśli chodzi o moc nadajnika oraz czułość odbiornika.

Transmisja obrazu z rejestratora (HDMI) na duże odległości

Tags: , , ,


Jedna z krakowskich firm postanowiła zmodernizować swój system monitoringu poprzez wymianę starych kamer analogowych PAL na nowe kamery typu HD-TVI.

Dodatkowo zdecydowano się, aby oprócz archiwizacji nagrań możliwe było prowadzenie podglądu na żywo przez odpowiedni personel. Ponieważ pomieszczenie techniczne z rejestratorem oddalone jest od pomieszczenia personelu od ponad 200 m, konieczne było znalezienie sposobu na transmisję obrazu wideo z rejestratora na tak dużą odległość.

Przeprowadzone testy pokazały, że wpływ dwóch sieci działających na tym samym obszarze zależy od wybranych kanałów i jest tym mniejszy im kanały są od siebie bardziej oddalone. Gdy dwie sieci działają na tym samym kanale bądź odstęp między nimi wynosi mniej niż trzy kanały, możliwe są spadki przepustowości sieci, jak i wzrost czasu transferów pakietów do sieci.

c402
Wykorzystanie konwertera Signal H3608 – transmisja sygnału HDMI światłowodem
Zdecydowano się na ułożenie między budynkami uniwersalnego światłowodu jednomodowego L76004 oraz połączenie rejestratora z telewizorem za pomocą zestawu konwerterów HDMI – światłowód Signal H3608. Dzięki temu obraz wideo z rejestratora wyświetlany jest na odległym ekranie. Ponadto, dzięki wbudowanemu w zestaw nadajnikowi IR, osoba pełniąca nadzór może wykorzystywać pilot sterowania rejestratorem do przełączania obrazów z poszczególnych kamer.

Osiedlowy system monitoringu IP

Tags: , ,


Rosnąca popularność systemów CCTV opierających się na urządzeniach IP, połączona z ograniczeniami dystansu transmisji, jakie niesie ze sobą standard Ethernet oraz skrętka komputerowa (konieczność lokowania urządzenia aktywnego co 100 m) powodują, że instalatorzy coraz częściej sięgać muszą po rozwiązania bazujące na transmisji światłowodowej.

Dobierając sprzęt do tego typu instalacji warto spojrzeć na system kompleksowo i w miarę możliwości ograniczyć liczbę wykorzystywanych urządzeń. Na przykład: funkcję media konwertera, switcha oraz zasilacza dla kamer IP pełnić może odpowiednio skonfigurowany switch PoE wyposażony w sloty SFP na moduły światłowodowe. Dobierając wkładki do switcha warto upewnić się, że oba elementy będą ze sobą kompatybilne. Część producentów przełączników blokuje programowo możliwość stosowania wkładek firm trzecich.

b0048
Schemat systemu monitoringu IP z infrastrukturą miedziano-światłowodową.
Na zaprezentowanym powyżej schemacie 12 kamer IP Sunell SN-IPR54/14APDN K1685 podłączonych zostało do 3 przełączników Ultipower N29983 umożliwiających zasilanie kamer z wykorzystaniem techniki PoE, jak również transmisję światłowodową z serwerownią. Do przesyłu sygnału światłowodem wykorzystano gigabitowe wkładki SFP Ultimode L1415, pracujące na dwóch włóknach. Rejestracja obrazu odbywa się na rejestratorach Hikvision DS-7608NI-E2/A K22081. Warto nadmienić, iż dzięki współpracy dwóch wiodących producentów CCTV: Sunell oraz Hikvision, urządzenia obu firm są ze sobą w pełni kompatybilne.

Transmisja światłowodowa obrazu w jakości HD ze złącza HDMI

Tags: , ,


W rozległych systemach monitoringu wizyjnego zdarza się często, że centrum zarządzania systemem, będące jednocześnie punktem nadzoru, znajduje się w pewnej odległości od urządzeń odpowiedzialnych za rejestrację obrazu.

W poniższym przykładzie w budynku produkcyjnym została wykonana instalacja telewizji przemysłowej złożona z 8 kamer IP oraz rejestratora NVR umieszczonego w bezpiecznym pomieszczeniu teletechnicznym. Zamknięte pomieszczenie zapewnia wymagany dla centrum przechowywania danych poziom bezpieczeństwa.

a760
Konwersja sygnału HDMI na IP – transmisja światłowodem wielomodowym

Biuro ochrony, znajdujące się w oddalonym o 400 m budynku, zostało wyposażone w duży monitor, na którym wyświetlany jest obraz z wszystkich kamer jednocześnie. Dla realizacji tego zadania zastosowano, niezależnie od sieci LAN, bezpośrednie połączenie HDMI, wykorzystujące wielomodowy kabel światłowodowy oraz media konwertery Ultimode M-023M L10021 połączone z konwerterem sygnału HDMI na IP Signal H3604.

Rozwiązanie takie ma szereg zalet: obraz do centrum monitoringu transmitowany jest niezależnie od warunków panujących w sieci LAN, nie ma ryzyka utraty wizji w razie awarii serwera, a dodatkowo obraz z kilku kamer IP nie obciąża ruchu sieciowego. Sama transmisja obrazu nie wymaga specjalnego logowania się do rejestratora oraz uniemożliwia wprowadzenie przez pracowników ochrony zmian w systemie nadzoru.

Alternatywą dla przedstawionego rozwiązania jest skorzystanie z konwerterów HDMI na światłowód H3608. Rozwiązanie jest droższe, ale wykorzystywana jest w nim mniejsza liczba urządzeń (mniejszy pobór energii, mniej punktów potencjalnej awarii).

Rozproszony monitoring analogowy – wideo konwertery Ultimode.

Tags: , , ,


Firma produkcyjna zdecydowała się na rozbudowę swojej siedziby o dodatkowy budynek. Istniejący monitoring analogowy w zupełności spełniał wymogi pod kątem jakości nagrań wideo i punktów obserwacji. Po wybudowaniu trzeciego budynku zdecydowano się na centralizację systemu monitoringu.

Aby przesłać obraz z kamer zlokalizowanych na pozostałych obiektach wykorzystano wideo konwertery oraz światłowody. W budynku głównym doprowadzono sygnał z 16 kamer bezpośrednio do rejestratora. Schemat nowej instalacji ukazuje zastosowane elementy.

Schemat instalacji monitoringu w którym wykorzystano światłowód jako medium transmisyjne pomiędzy budynkami

 

Instalacja została zbudowana w oparciu o światłowody jednomodowe. Wykorzystano w niej wideo konwertery 8- i 16- kanałowe L2821 oraz L2921. W centrum monitoringu zainstalowano 3 rejestratory cyfrowe Signal. Dwa z nich obsługują kamery budynków odległych, jeden odpowiedzialny jest za wyświetlanie obrazu z kamer lokalnych. Wszystkie rejestratory umieszczone zostały w szafie rack SIGNAL 19′ 9U 600 mm R912019. Do rejestratorów podłączono monitory LCD 27” AG Neovo M3027. Sterowanie rejestratorami możliwe jest przy pomocy pulpitu Signal M77925. Na obiektach zamontowano kamery analogowe n-cam 270 M11287 doskonale pracujące zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo w fabryce i w magazynie umieszczono w kluczowych miejscach kamery szybkoobrotowe PH-10H M1192. Wideo konwertery posiadają możliwość przesyłu sygnału sterowania kamerą po porcie RS, dzięki czemu możliwe jest zdalne sterowanie kamerami.

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.