Archiwum tagów | "reflektometr"

Pomiary torów optycznych metodą transmisyjną

Tags: , ,


Pomiar tłumienia toru optycznego metodą transmisyjną jest podstawową metodą weryfikacji poprawności jego wykonania. Wykorzystując miernik oraz źródło światła o stałej mocy, instalator jest w stanie określić całkowite tłumienie przewodu oraz złączy. W przypadku tłumienia wyższego niż oczekiwane, nie będzie niestety możliwe określenie dokładnej przyczyny takiego stanu rzeczy (zły spaw, zagięcie przewodu, wada fabryczna przewodu, złe złącza itp). Do tak dokładnej analizy toru optycznego stosuje się reflektometr.

Wykonując pomiary metodą transmisyjną należy pamiętać o wyborze odpowiedniej dla danej instalacji długości fali – w zależności od okna transmisyjnego, w jakim docelowo będzie pracował system lub w zależności od norm, czy standardów, wedle których mamy postępować. W przypadku, gdy nie obejmują nas żadne zalecenia, najlepiej wykonać jest pomiary dla wszystkich długości fali charakterystycznych dla danego typu włókna, tj. dla włókien wielomodowych: 850 nm oraz 1300 nm, a dla włókien jednomodowych: 1310 nm, 1550 nm, 1625 nm.

Jeśli tor optyczny zawiera również przełącznice na obu jego końcach, należy pamiętać o prawidłowym skalibrowaniu układu pomiarowego. Wykorzystać należy do tego dwa patchcordy światłowodowe (ze złączami odpowiadającymi gniazdu w mierniku / źródle światła oraz przełącznicy) oraz adapter światłowodowy (tzw. łącznik centrujący).

c444

Kalibracja układu pomiarowego dla metody transmisyjnej

c445

Pomiar toru optycznego metodą transmisyjną

 

W tym przypadku tłumienie toru wyniosło 6,5 dB (moc -16,5 dBm w stosunku do -10 dBm z kalibracji). Większość mierników pozwala na zapisanie wartości po kalibracji, jako punktu odniesienia. Wówczas przy pomiarze mocy na ekranie miernika widoczna będzie wartość wynikająca wyłączenie z tłumienia toru optycznego, tj. -6,5 dBm.

Sprawdzenie ciągłości kabla światłowodowego za pomocą reflektometru

Tags: , ,


Układanie okablowania jest zawsze jednym z najbardziej czasochłonnych, a więc również kosztownych etapów realizacji każdej instalacji. W przypadku kabli światłowodowych, dla których nieprawidłowy transport, czy magazynowanie spowodować może ich uszkodzenie (mikrozgięcia), szczególnie istotne wydaje się ich sprawdzenie przed ułożeniem w korytach kablowych, studzienkach, ścianach itp.

Do sprawdzenia okablowania teoretycznie wykorzystać można źródło światła oraz miernik mocy, przy czym zwykle jest to znacznie utrudnione ze względu na brak dostępu do drugiego końca przewodu, gdy jest on nawinięty na bębnie. W sytuacji takiej skorzystać należy z reflektometru. Cały proces sprowadza się do zakończenia dostępnego końca pigtailem (spawanie), a następnie podłączenia do niego reflektometru. Oczywiście przy tak wykonanym pomiarze zdarzeniowa strefa martwa reflektometru uniemożliwi nam weryfikację pierwszych kilku-kilkunastu metrów kabla. Aby zweryfikować cały odcinek układanego kabla, skorzystać należy z dodatkowej rozbiegówki.

Cały proces sprawdzenia kabla na bębnie trwa zaledwie kilka minut, a pozwala na uniknięcie fatalnego w skutkach ułożenia uszkodzonego kabla. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład pomiaru reflektometrycznego 500-metrowego odcinka światłowodu nawiniętego na bębnie. Kabel ten uległ uszkodzeniu najprawdopodobniej jeszcze na etapie produkcji.

d570

Weryfikacja kabla światłowodowego na bębnie przy pomocy reflektometru Grandway FHO3000-D26 L5828. Widoczne duże uszkodzenie w okolicy 348 metra. Ułożenie tego kabla w instalacji zakończyłoby się najprawdopodobniej koniecznością jego wymiany.

Pełna informacja o instalacji – pomiary reflektometryczne

Tags: , ,


Firma DIPOL wprowadziła do oferty reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26 L5828.

Urządzenie oferuje funkcjonalność zbliżoną do urządzeń kilkukrotnie droższych. Dynamika 26 dB pozwala na pomiar torów optycznych liczących nawet kilkadziesiąt km, ale urządzenie sprawdzi się również w instalacjach budynkowych.

Zastosowanie reflektometru przez instalatora wiąże się z szeregiem zalet i możliwości, jakie nie dają pomiary metodą transmisyjną (miernik mocy i źródło światła). Mowa tu m.in. o:

  • badaniu światłowodów na bębnach przed ich kosztowną i czasochłonną instalacją w celu weryfikacji ciągłości włókien, tłumienności, zagięć itp.,
  • dokładnej lokalizacji problemu w torze optycznym (zły spaw, zagięcie włókna, pętla, złe złącze),
  • weryfikacji jakości złączy stosowanych w instalacji (reflektancja, tłumienie),
  • pomiarze wartości tłumienia wyznaczonego odcinka (znaczniki na wykresie) wraz z precyzyjnym określeniem tłumienia i reflektancji poszczególnych zdarzeń – instalator wie, że przyczyną zbyt wysokiego tłumienia sygnału w torze jest konkretne złącze (powodem może być brud lub kiepska jakość wykonania złącza) – w przypadku pomiaru miernikiem mocy uzyskanie takich informacji nie jest możliwe,
  • lokalizacja makrozgięć włókna – instalator wie, w którym miejscu kabel światłowodowy został ułożony nieprawidłowo.

Pomiary reflektometryczne wykonywane są zazwyczaj dla długich odcinków światłowodowych. Niemniej jednak stosowane mogą być również w instalacjach budynkowych przy połączeniach liczących kilkadziesiąt i więcej metrów w celu weryfikacji, czy tłumienie całkowite takiego odcinka nie przekracza wymaganych polskimi przepisami 1,2 dB.

c424

Przykład wizualizacji spawu w programie OTDR Viewer. Spaw znajduje się na 3015 metrze toru optycznego. Reflektometr podaje tłumienie takiego zdarzenia (w tym przypadku kiepskiej jakości spaw tłumił sygnał o 0,47 dB), jak również możliwa jest weryfikacja tłumienia wybranego odcinka z uwzględnieniem spawu, tutaj tłumienie odcinka między 2775 m, a 3285 m wynosi 0,6 dB.

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.