Archiwum tagów | "rozporzadzenie"

Instalacja światłowodowa w budynku zgodna z rozporządzeniem

Tags: , ,


W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r.

Nadrzędną ideą przyświecającą nowelizacji rozporządzenia była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak precyzyjnych wytycznych powodował szereg problemów takich, jak: ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu, ograniczony dostęp do usług telewizyjnych emitowanych drogą rozsiewczą w sposób naziemny oraz satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujące prawidłowo instalacje RTV.

Wobec powyższych problemów rozporządzenie przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.

W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in. obowiązek montażu instalacji światłowodowej, na którą składać ma się zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przełącznica światłowodowa oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa włókna światłowodowe. Dzięki popularyzacji instalacji FTTH (ang. Fiber-To-The-Home) możliwe będzie znaczne podniesienie jakości usług szerokopasmowych, w szczególności umożliwienie użytkownikom tego typu instalacji dostępu do usług znacznie szybszej transmisji danych, wideo, dźwięku itp. w wolnej od przepięć, bezpiecznej instalacji.

Jak okablować budynek – wybór okablowania oraz sprzętu instalacyjnego

Instalacja światłowodowa

Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu:

  • najważniejszym elementem instalacji w każdym budynku będzie pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowana ma być przełącznica światłowodowa, pole krosowe zapewniające zmienne połączenie abonent – wybrany provider oraz punkt przyłączenia wybranych usług multimedialmych
  • od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

 

tłumienność dla λ =1310..1625nm ≤ 0,4 dB/km
tłumienność dla λ =1550nm ≤ 0,25 dB/km
współczynnik dyspersji chromatycznej D ≤ 0,092 ps/nm2*km
nominalna średnica pola modu od 8,6 do 9,5 μm
długość fali odcięcia dla włókna ≤ 1260 nm
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm (1625nm) ≤ 0,1dB

 

 

 

Przewody spełniające wymienione wyżej parametry:

Kod L7812 L76004 L7504
Nazwa Ultimode-BS Ultimode-UNI Ultimode-IDC
Ilość włókien 12, 24 4, 8, 12 4
Zastosowanie idealny do budynków wielokondygnacyjnych wewnątrz /
na zewnątrz
wewnątrz

 

  • należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC

 

L3552 L5712 L4222
PG-52S ULTIMODE FAST-05SC/APC A-522S
pigtail (termiczne łączenie światłowodów) wtyk SC/APC (mechaniczne łączenie światłowodów) adapter połączeniowy do puszek, przełącznic, itd.

 

  • tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550nm
  • w ogólnodostępnych miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym

Dura Lex Sed Lex

Tags: , ,


Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, o którym pisaliśmy tutaj, spotkał się z ostrym komentarzem operatorów i deweloperów.

Krytykę spowodowała przede wszystkim próba zachowania „neutralności” czyli nie faworyzowania żadnej technologii.
Tym samym w nowych budynkach abonent będzie miał możliwość wyboru w jaki sposób chce być podpięty do sieci telekomunikacyjnej, a deweloper będzie musiał zadbać o to żeby okablowanie budynku na to pozwalało.

Mimo problemów operatorzy podkreślają, że rozporządzenie to krok w dobrym kierunku.

Więcej na temat krytyki rozporządzenia tutaj

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Tags: , , ,


W finałową fazę wchodzi przygotowanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W projekcie rozporządzenia znajdują się m.in wytyczne dotyczące instalacji światłowodowych w nowopowstających budynkach.

Oto one: Czytaj cały artykuł

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.