Archiwum tagów | "SAT"

Optyczno-miedziana instalacja RTV/SAT

Tags: , ,


Atutem instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, niż w przypadku kabli koncentrycznych.

Inną zaletą jest prostota topologii i łatwość wykonania instalacji. W miejsce typowej 5-kablowej magistrali multiswitchowej położony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej zaadaptować w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione szachtów.

 

Antena satelitarna IDLB-STCF 120 cm INVERTO [jasna] Konwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0.2dB Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRA Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H (wewnętrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osłonę kabla) Kabel światłowodowy wewnętrzny ULTIMODE ILB-2SM-A z ograniczonym promieniem gięcia (2 włókna G.657A1) Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H (wewnętrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osłonę kabla) Patchcord jednomodowy PC-522S2 SC/APC-SC/APC, simplex G.657.A2 1,5m Splitter optyczny ULTIMODE SO-4-7A 1:4, G.657A, SC/APC Puszka abonencka ULTIMODE TB-08B (IP65, max 12 spawów, 8 adapterów typu SC simplex, uszczelnienie, 3 dławiki, tacka z miejscem n Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA Multiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Rozgałęźnik TV/SAT SD-504 Terra klasa A Multiswitch MV-524 Terra klasa A, 5-wejściowy 24-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF Multiswitch MV-516 Terra klasa A, 5-wejściowy 16-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-523 SC/APC-FC/APC, simplex G.652D 1m


Przykład zbiorczej instalacji multiswitchowej zaprojektowanej
w oparciu o urządzenia optyczne marki TERRA

Powyższy schemat pokazuje przykładową, zbiorczą, optyczno-miedzianą instalację multiswitchową. Sygnały telewizji satelitarnej oraz naziemnej doprowadzone zostały przewodami koncentrycznymi do nadajnika optycznego OT501W A9872 o mocy wyjściowej 6 dBm. Następnie przy pomocy światłowodu jednomodowego sygnał transmitowany jest do pomieszczenia teletechnicznego na poziomie garażu podziemnego. W pomieszczeniu tym przewidziano montaż puszki światłowodowej wyposażonej w splitter optyczny, odpowiedzialny za podział toru optycznego na 3 klatki.

Z pomieszczenia teletechnicznego do skrzynek RTV w poszczególnych klatkach położono 2-włóknowy kabel światłowodowy Ultimode L7102. Wszystkie zakończenia zostały wykonane w puszkach abonenckich zabezpieczających spawy i złącza. Odbiorniki optyczne OR501W QUATRO z DVB-T TERRA A9877 podłączono do adaptera w puszcze, a nie bezpośrednio do kabla sygnałowego. Takie rozwiązanie gwarantuje zmniejszenie ryzyka uszkodzenia kabla w trakcie eksploatacji sieci. Zastosowanie splittera eliminuje konieczność stosowania tłumików optycznych przy odbiornikach.

Za odbiornikami optycznymi zamontowano zestaw multiswitchy o odpowiedniej dla danej klatki liczbie wyjść. Dla klatek numer 1 i 2 wybrano multiswitche MV-524 R70724 i MV-532 R70732, natomiast w klatce 3 będzie to jeden multiswitch MV-516 R70716. Dodatkowo dla klatek 1 i 2 należy zainstalować rozgałęźniki SD-504 R70515. Od multiswitchy do gniazd końcowych poprowadzono przewód koncentryczny klasy A, np. TRISET-113 E1015.

Światłowody w instalacjach TV – część I

Tags: , ,


Zgodnie z przepisami unijnymi każdy mieszkaniec Wspólnoty do 2020 roku ma mieć techniczną możliwość uzyskania dostępu do Internetu o prędkości nie mniejszej niż 20 Mbit/s. Z tego tytułu w wybranych krajach Unii wprowadzono regulacje mające na celu przyspieszenie tego stanu rzeczy. W niektórych z nich każdy nowo wybudowany budynek mieszkalny powinien być wyposażony w infrastrukturę światłowodową. Okablowanie takie może znaleźć zastosowanie nie tylko przy realizacji usług dostępu do szybkich połączeń z Internetem, ale również okazuje się być doskonałym medium przy wykonywaniu innych instalacji – w tym instalacji RTV/SAT.

Instalacje multiswitchowe odpowiedzialne za dosyłanie sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz telewizji satelitarnej do mieszkań, stanowią doskonałe uzupełnienie, jak również alternatywę dla instalacji sieci kablowych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Wykorzystanie w nich światłowodów może wiązać się z wieloma zaletami – zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Zalety okablowania światłowodowego w zbiorczych instalacjach RTV/SAT

  • możliwość przesyłania sygnałów TV na znaczne odległości bez konieczności regenerowania sygnału – w zależności od topologii sieci oraz zastosowanych w niej urządzeń. W przypadku magistrali światłowodowej, bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności jego regenerowania. W przypadku rozległych budynków znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy – choć i to niesie za sobą pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne).

Tłumienie typowego przewodu koncentrycznego: 10 – 30 dB / 100 m

Tłumienie światłowodu jednomodowego: 0,25 – 0,4 dB / km

  • 100% odporność na przepięcia – ten często pomijany fakt w wielu sytuacjach może okazać się najważniejszym. Instalacje RTV/SAT mające swój początek na dachach budynków są szczególnie narażone na przepięcia powstałe z wyładowań atmosferycznych. Pomimo prawidłowego uziemienia wszystkich elementów instalacji, cześć urządzeń ulega nieodwracalnym uszkodzeniom. Co warte podkreślenia, na przepięcia narażone są nie tylko urządzenia wchodzące w skład samej instalacji, ale również w skrajnych przypadkach – urządzenia konsumenckie, tj. odbiorniki satelitarne, czy telewizory. Kabel światłowodowy stanowi doskonałą izolację od przepięć. Oznacza to, że wszelkie wyindukowane w okolicy anten przepięcia zatrzymają się na zainstalowanym zaraz za nimi nadajniku optycznym – wszystkie pozostałe elementy instalacji są w 100% chronione.

 

 

Skutki przepięć w instalacjach RTV/SAT mogą być bardzo kosztowne.
Zastosowanie światłowodów eliminuje ten problem.

  • 100% odporność na zakłócenia elektromagnetyczne – światłowody bez obaw układać możemy razem z okablowaniem miedzianym przeznaczonym do transmisji innych sygnałów, czy zasilania.
  • mniej miejsca w szachtach instalacyjnych – typowa magistrala multiswitchowa liczy 9 przewodów koncentrycznych o średnicy około 7 mm każdy. Decydując się na magistralę bazującą na kablu światłowodowym uzyskujemy możliwość przesyłu pakietu sygnału w jednym kablu o średnicy nawet 2 – 3 mm.

d455

  • niższy koszt okablowania magistralnego – w przypadku wyboru typowych kabli światłowodowych, koszt wybudowania magistrali multiswitchowej może być kilka- lub kilkanaście razy niższy w stosunku do magistrali miedzianej. Wynika to zarówno z faktu, iż cena jednostkowa kabla światłowodowego może być niższa, niż cena przewodu koncentrycznego dobrej klasy, jak również z faktu konieczności ułożenia mniejszej liczby kabli.

 

Światłowody w instalacjach TV – cześć II →

Światłowodowa instalacja zbiorcza RTV/SAT

Tags: , , ,


Zbiorcze instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej.

Zdecydowaną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, aniżeli w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest niż przy pomocy kabli koncentrycznych. Oprócz korzyści wynikającej z większej swobody względem odległości urządzeń/gniazd od źródła sygnału, zyskujemy również łatwość wykonania instalacji. W miejscu typowej 5-ro kablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej zaadaptować w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione takich szachtów.

Na poniższym przykładzie przedstawiono instalację obejmującą zasięgiem 5 bloków. W każdym z nich przewidziano 64 przyłącza abonenckie, w których dostępny ma być sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarny z jednego satelity. Sygnał do budynków doprowadzany jest światłowodem (pasywna sieć PON). Na wejściu każdego z budynków przewidziano montaż zestawu multiswitchy, które dosyłają sygnał przewodami koncentrycznymi do gniazd końcowych.

Antena satelitarna stalowa 110cm FAMAVAL Off-Set 110 LH Optyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KIT Optyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KIT Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE żelowany [1m] Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Multiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Odgałęźnik TV/Sat SD-510 Terra Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Splitter optyczny Opto-Spt3 BOX 3 wyjściowy, gniazda FC/PC Splitter optyczny Opto-Spt2 BOX 2 wyjściowy, gniazda FC/PC Odgałęźnik TV/Sat SD-510 Terra Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Multiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Multiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT Multiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT


Zbiorcza instalacja światłowodowa RTV/SAT.

Sygnał satelitarny z konwertera FibSZ-LNBF wchodzącego w skład zestawu A9880 doprowadzony zostaje do nadajnika optycznego ODU32 wchodzącego w skład tego samego zestawu. Do drugiego z wejść nadajnika doprowadzono sygnał DVB-T. Zsumowany na transmiterze sygnał dzielony jest na wbudowanym w nadajnik splitterze i doprowadzony do dwóch wyjść z mocą lasera 3.5 dBm. Pasywna sieć dystrybucyjna obejmuje zestaw dwóch splitterów optycznych: Opto-Spt2 BOX A98892 oraz Opto-Spt3 BOX A98893. W każdym z budynków umieszczono odbiornik SAT/DVB-T FibSZ-QUATRO z zasilaczem A9882. W tym miejscu następuje zamiana medium transmisyjnego ze światłowodu na miedziany przewód koncentryczny. Urządzenie zawiera 5 wyjść i dokonuje podziału całego pasma satelitarnego SAT na cztery pary polaryzacja/pasmo (VL–HL–VH–HH) oraz sygnał DVB-T. Tak przygotowany sygnał może być następnie dystrybuowany w instalacji multiswitchowej. Instalacja w każdym z 5 budynków składa się z odgałęźnika SS-510 R70516 dzielącego sygnał na dwie podsieci oraz dwóch multiswitchy serii MSV-532 R70732, z których sygnał doprowadzony jest do 64 gniazd końcowych Signal R694100. Cała instalacja liczy więc w sumie 320 gniazd.

Przykład projektowania toru optycznego z wykorzystaniem urządzeń marki COMSAT

Najważniejszym zadaniem podczas projektowania instalacji światłowodowej jest przeprowadzenie bilansu tłumienia toru optycznego z uwzględnieniem budżetu mocy optycznej. Bilans mocy to zestawienie wartości mocy na wejściu toru optycznego, jego strat i wzmocnień sygnału w linii światłowodowej. Należy zadbać o to, by uzyskana na końcu toru światłowodowego wartość sygnału mieściła się w zakresie czułości umieszczonego tam odbiornika.

Tłumienie światłowodu oraz złącz wyrażone jest decybelach (dB), natomiast moc nadajnika oraz czułość odbiorników podawana jest w jednostce decybela odniesionego do miliwata (dBm). Znając rozmieszczenie systemu optycznego i zastosowane w nim komponenty można obliczyć straty mocy sygnału w każdym punkcie instalacji. Widać to na przedstawionym poniżej przykładzie:


Optyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KIT Splitter optyczny Opto-Spt2 BOX 2 wyjściowy, gniazda FC/PC Splitter optyczny Opto-Spt3 BOX 3 wyjściowy, gniazda FC/PC Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO Odbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO

Przykładowy schemat linii światłowodowej gdzie:

N
S
O
Z
- Nadajnik
- Splitter
- Odbiornik
- Złącze (zakończenie przewodu)

W skład pojedynczej linii światłowodowej poza nadajnikiem (N) A9880 i odbiornikiem A9882 (O) optycznym wchodzi Splitter Opto-Spt2 BOX 2 A98892 (S), Splitter Opto-Spt3 BOX 3 A98893 (S) oraz złącza optyczne (Z) dla każdego z dwóch torów. W poniższej tabeli dla każdego elementu zostało przedstawione tłumienie wprowadzane do linii światłowodowej:

Moc nadajnika:
Tłumienie złączy (zakończeń przewodów):
Tłumienie światłowodu:
Tłumienie Splittera optycznego Opto-Spt2 BOX 2:
Tłumienie Splittera optycznego Opto-Spt3 BOX 3:
Czułość Odbiornika FibSZ-QUATRO:
3,5dBm
0,15dB
0,4dB/km
4dB
5,5dB
-15 min./ 0 max dBm

Posiadając te wartości można określić jaką wartość mocy optycznej otrzymamy na wejściu odbiornika. Całkowite straty linii światłowodowej zależne są od długości toru transmisyjnego oraz ilości użytych elementów pasywnych. Całkowite tłumienie toru optycznego w gałęzi ze splitterem Opto-Spt2 A98892, przy założeniu, że długość światłowodu to 600m, wynosi:

tłumienie wprowadzone przez światłowód (1310nm):
tłumienie wprowadzone przez złącza:
tłumienie wprowadzone przez splitter optyczny:
0,6km x 0,4dB/km = 0,24 dB
4 x 0,15dB = 0,60dB
4dB

Przy podanych założeniach całkowita strata sygnału w torze transmisyjnym wynosi 4,84dB. Łatwo więc można obliczyć, że całkowita moc na wejściu odbiornika wynosi: 3,5dBm – 4,84dB = -1,34dBm.

W drugim przypadku, przy uwzględnieniu tłumienia Splittera Opto-Spt3 BOX 3 A98893 całkowite straty sygnału wynoszą 6,34 dB.

tłumienie wprowadzone przez światłowód:
tłumienie wprowadzone przez złącza:
tłumienie wprowadzone przez splitter optyczny:
0,6km x 0,4dB/km = 0,24 dB
4 x 0,15dB = 0,60dB
5,5 dB

Tak więc całkowita moc na wejściu drugiego z odbiorników wyniesie: 3,5dBm – 6,34dB = -2,84 dBm.

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku moc optyczna sygnału na wejściu odbiornika mieści się w przedziale -15dBm…0dBm oznaczającym zakres czułości odbiornika A9882. W przypadku przekroczenia dolnej granicy, odbiornik nie będzie w stanie poprawnie zinterpretować docierającego do niego sygnału, a instalacja nie będzie działać. Potencjalne przekroczenie górnej granicy czułości wiąże się z koniecznością stosowania dodatkowych tłumików optycznych FC/PC na wejściu odbiornika.

W przypadku, gdy projektowana instalacja dystrybuować ma wyłącznie sygnał satelitarny a jej poszczególne gałęzie cechować będą duże różnice w poziomach sygnału, warto rozważyć zastosowanie odbiorników Opto-Quatro A9886. Ten model odbiornika pracować może w dwóch trybach czułości: SML PON – dla małych sieci (czułość -13…0dBm) lub STD PON – dla sieci standardowych/większych (czułość -18…-14dBm).

Światłowodowa instalacja zbiorcza TV/SAT

Tags: , , , , , ,


Zbiorcze instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej.

Zdecydowaną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na większe odległości, niż w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest niż przy pomocy kabli koncentrycznych. Światłowodowa instalacja zbiorcza jest łatwiejsza w wykonaniu – zamiast typowej pięciokablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy.

d185

 

Do nadajnika optycznego ODU32 doprowadzony został sygnał satelitarny z konwertera TWL 001 (oba urządzenia sprzedawane są w komplecie A9880) oraz sygnał DVB-T z anteny telewizyjnej UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit A2670. Stąd sygnał jest przesłany światłowodami jednomodowymi (złącza FC/PC) do dwóch budynków, gdzie umieszczono odbiorniki SAT/DVB-T TVQ 05 QUATRO A9882. Na ich wejściach zastosowano tłumiki optyczne 010 FC/PC L4522 w celu dopasowania poziomów optycznych do zakresu dynamicznego wejścia odbiornika optycznego. Satelitarny odbiornik optyczny TVQ 05 QUATTRO ma za zadanie zmienić medium transmisyjne, jakim jest światłowód, na miedziany przewód koncentryczny i dokonać podziału pasma satelitarnego SAT na cztery pary polaryzacja/pasmo (VL–HL–VH–HH) oraz sygnał DVB-T. Tak przygotowany sygnał może być następnie dystrybuowany w instalacji multiswitchowej.

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.