Archiwum tagów | "zabezpieczenie"

Zabezpieczenie domowej sieci LAN

Tags: ,


Domowa sieć LAN liczyć dziś może kilka, nawet kilkanaście urządzeń. Ze względu na ich wartość, temat jej zabezpieczenia staje się bardzo istotny.

Przepięcia pochodzić mogą zarówno z sieci elektrycznej, jak i sygnałowej. Ochronę przed tymi pierwszymi stanowić mogą listwy elektryczne wyposażone w odpowiednie warystory i bezpieczniki. W razie wystąpienia granicznej wartości napięcia (z reguły 250 V), bezpieczniki powodują odcięcie zasilania dla podłączonych urządzeń.

Zabezpieczenie toru sygnałowego zbudowanego w oparciu o skrętkę komputerową zrealizować można za pomocą dedykowanych ochronników, np. J2820. Warunkiem prawidłowego działania tego typu elementów jest ich prawidłowe uziemienie.

Najlepszym i coraz częściej stosowanym sposobem zabezpieczenia sieci LAN jest zmiana medium transmisyjnego ze skrętki komputerowej na światłowód przed pierwszym urządzeniem w sieci.

Zamiana taka powoduje całkowitą galwaniczną separację sieci lokalnej od sieci WAN i zapewnia jej stuprocentowe bezpieczeństwo w kwestii występowania przepięć w torze sygnałowym.

d078

Zestaw media konwerterów światłowodowych ULTIMODE, jako element
zabezpieczający urządzenia podłączone do domowej sieci LAN

Na powyższym schemacie domowa sieć lokalna zabezpieczona została przy pomocy zestawu media konwerterów L10021 połączonych wielomodowym patchcordem L31119. Przy doborze media konwerterów znaczenie ma ich przepustowość – w przypadku sieci z dostępem przekraczającym 100 Mbit/s, należy zastosować urządzenia gigabitowe, np. L10025. Bez znaczenia jest natomiast rodzaj wykorzystywanego przez nie światłowodu. Ze względu na bardzo krótki odcinek światłowodowy, zaleca się stosowanie na wejściu odbiornika dedykowanych tłumików. Stosować można zarówno media konwertery wielo-, jak i jednomodowe. Wszystkie urządzenia podłączone zostały do sieci elektrycznej poprzez listwy zabezpieczające ACAR P1316.

Eliminacja przepięć w systemach CCTV

Tags: , , ,


Problem uszkodzeń urządzeń CCTV przez przepięcia można wyeliminować na dwa sposoby. Czytaj cały artykuł

Helios zabezpieczy USA

Tags: , , ,


Nielegalna imigracja i przemyt z Meksyku to poważny problem dla USA. Po zamachach z 11 września 2001 r. nasiliły się naciski na uszczelnienie granicy.
Amerykanie wykorzystują różne urządzenia do monitorowania granic, m.in. wykrywające ruch, termowizyjne, wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Niestety wciąż ok 1 mln imigrantów rocznie dostaje się nielegalnie na terytorium USA, a efektywnie chronione jest jedynie 30% granic, głównie w pobliżu dużych miast.
Uniwersytet Arizony, na zlecenie rządu USA, testuje nowy system monitorowania o nazwie Helios. Został on wyprodukowany przez brytyjską firmę FOtech Solutions, a jego budowa jest bardzo prosta – zakopany ok. 45 cm pod ziemią specjalny światłowód jednomodowy pełni rolę czujnika, natomiast do jednego z końców podłączony jest analizator.
Prostota systemu Helios – jedynie kabel światłowodowy i analizator
(źródło: www.engr.arizona.edu)
Światłowód jako czujnik może być rozciągnięty na dystansie do 50 km, w 2011 r. planowane jest powiększenie tej odległości do 125 km.
Fala dźwiękowa wytworzona przez poruszający się obiekt trafia do światłowodu i powoduje zniekształcenie przebiegającej w nim wiązki świetlnej, które jest odczytywane przez analizator.
Analiza zniekształcenia pozwala określić przez co zostało ono wytworzone, a także, z dokładnością do ok. 1 m, gdzie ono powstało.
Wykres pokazujący obraz z analizatora dla osoby idącej (niższa czerwona linia)
oraz biegnącej (wyższa czerwona linia). Balony symbolizują zarejestrowane zdarzenia.
(źródło: www.engr.arizona.edu)
System został przebadany pod kątem rozróżniania poruszającego się małego zwierzęcia, konia, pojazdu, pojedynczego człowieka lub grupy ludzi w trudnych warunkach pustynnych (słabe przenoszenie fali dźwiękowej w piasku). Testy wypadły pozytywnie.
Pierwsze testy systemu Helios na granicy amerykańskiej, przeprowadzone w okresie od sierpnia do listopada bieżącego roku, są bardzo obiecujące. Prostota i duże możliwości systemu sprzyjają jego rozwojowi. Nieoficjalne wyliczenia oceniają, że koszt systemu dla USA będzie stanowił ok. 10 – 20% kosztów budowy ogrodzeń wycenionych na 2 mln $ za milę.Wdrożenie tego systemu w USA doprowadzi do silnego rozwoju technologii zabezpieczeń liniowych dotyczących rurociągów, tuneli, linii kolejowych itd. Warto przypomnieć, że obecnie nie ma zadowalających sposobów na ochronę tych obiektów. Innym zastosowaniem może być lokalizowanie wstrząsów w kopalniach, a także w położenia górników w przypadku zawalenia chodników. System Helios sprawdza się również przy lokalizowaniu podkopów, co jest istotne przy ochronie granic, a także więzień.

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.